Ergonomiska möbler är en förutsättning för en bra arbetsplats

Vi tillbringar en stor del av vår tid på arbetet och på vår arbetsplats. Självfallet är det viktigt med ett intressant arbete och bra arbetskamrater men något som är minst lika viktigt är den fysiska arbetsmiljön. Detta är tyvärr något som alltför ofta glöms bort, vilket också syns i statistiken. Trots att vi generellt aldrig har haft det bättre än idag, ökar antalet människor som har problem med rygg, nacke och leder.

En förklaring till detta är att vi har en fysisk arbetsmiljö som inte är anpassad till våra kroppar. Detta samtidigt som vi sitter allt mer stilla på arbetet och utför monotona rörelser under allt längre tid. Vi sitter fel i stolen eller så har stolen fel lutning för vår rygg, skrivbordet är i fel höjd eller är inte anpassat till den dator som vi använder oss av och så vidare. Exemplen kan göras många men det råder ingen tvekan om att en dålig fysisk arbetsmiljö leder till att vi drabbas av skador och andra åkommor.

Ska vi få bukt med den här typen av problem är det helt nödvändigt att vi använder oss av ergonomiska möbler i mycket större utsträckning. Detta gäller framförallt på arbetsplatsen men även i hemmet.

Ergonomi och estetik

Att möbler är ergonomiska innebär, enkelt förklarat, att de är utformade med användaren i fokus. En ergonomisk möbel ska skydda användaren mot felaktiga rörelser eller positioner samtidigt som den ger stöd vid påfrestningar. Detta kan tyckas som en självklarhet men historiskt har funktionen ofta fått ge vika för estetiken. Det vill säga det har varit viktigare att en möbel ser bra ut än att den är anpassad till användaren.

Men ergonomi står inte i motsats till estetik, en ergonomisk möbel kan mycket väl vara en vacker möbel. Det finns många exempel på detta, och moderna kontorsmöbler är ofta konstruerade med såväl ergonomi som estetik i fokus.