Vikten av ergonomi

Nu med EM-gruppspelen i fotboll snart, kommer fotbollspelarna att behöva resa, vissa längre resor än andra och ergonomi spelar en stor roll här så fotbollspelarna inte blir stela. Ergonomi handlar om hur man brukar sin kropp på ett klokt sätt. När man talar om ergonomi i vardagen menar man ofta specifikt hur man tar hand om sin kropp i olika arbetsrelaterade situationer.

Ergonomi på ett kontor

Att jobba på kontor är i längden på många sätt skadligt för kroppen. Man befinner sig i en sittande position där det är lätt att råka belasta fel ställen i kroppen. Ofta får ryggen hantera mycket belastning som görs på fel sätt. Att sitta på en kontor innebär att man hela dagar i ett stort antal timmar befinner sig i samma position utan mycket tid för avbrott. Att därför tänka på sin arbetsställning är mycket viktigt.

Man ska sitta rakryggad i en bekväm stol. Riktiga kontorsstolar är att föredra eftersom de går att anpassa till att fungera optimalt med ens egen kropp. Dessutom bör man ha en ergonomisk arbetsyta i allmänhet. Det görs bland annat genom att inte placera skärmar och annat för lågt, så att man kan hålla huvudet högt och inte skapa belastning och smärta i nacken.

Att kunna stå och jobba är en stor fördel. Även om man inte vill befinna sig i stående position hela dagarna är det en fördel att kunna byta av och därmed skapa en större blodgenomströmning i kroppen och syresätta hjärnan-

Ergonomi i andra yrken

Ergonomi krävs inte bara i yrken där man sitter på kontor. En utsatt arbetsgrupp är sådana som lyfter tungt. Flyttarbetare och många anställda på vissa lager lyfter varje dag många tusentals kilon. Om man inte gör det på rätt sätt kommer ryggen snart att säga ifrån.

Musiker är en annan utsatt grupp. Många instrument, bland annat fiol, innebär en påfrestning både på kroppen och öronen. För att inte drabbas av yrkesskador är det viktigt att hålla kroppen i god form och använda sig av bland annat så kallad alexanderteknik, en slags styrketräning för musiker.